LIÊN HỆ:

DT AUTHENTIC | CHUYÊN HÀNG NỘI ĐỊA ÚC – PHÁP

CS1: 436 Nguyễn Tri Phương, hải Châu, Đà Nẵng

CS2: 02 Đông Thạnh 3, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

– Điện thoại: 0905.797131 – 0917.98.1133

– Email: Thanhphan0609@gmail.com

– Website: www.DTAuthentic.com

– Facebook: www.facebook.com/DTAUTHENTIC